LINKÖPINGS TRAFIKÖVNINGSPLATS | Avancerad trafikutbildning BIL

Avancerad trafikövning BIL

Avancerad trafikövning för bil sker i samarbete med Linköpings Motorsällskap, banracingsektionen


Prova på bankörning

OBS!
Den 19/6 börjar förargenomgången kl 16.30.
Då kommer Timeattacknu och informerar om sitt event på Mantorp Park den 27-29/6. Trackday och tävling för både gat- och tävlingsbilar.
15% rabatt för nybörjare se denna kupong.
Mera info på www.timeattacknu.se

 
Information Bankörning

Prova på bankörning i din egen takt med egen bil . Bilen ska vara besiktigad, skattad och försäkrad. Ingen föranmälan, kom gärna i god tid. Om du kommer när körning pågår öppnas grindarna var 20:e minut på heldag/halvdag och var 15:e minut på kvällar.

OBS! Din bil får inte överskrida 95 db. Om den gör det måste du åtgärda detta annars ingen fortsatt körning. 

Träningstider för säsongen 2019

Månad

Sviestad Prova På bankörning 2019

Sviestad Träning, Vagnbok 2019

Mars

31/3 (sö) kl 13-17

31/3 (sö) kl 9-13

April

24/4 (on) 17-20

24/4 (on) 17-20

Maj

12/5 (sö) 9-17
22/5 (on) 17-20

12/5 (sö) 9-13
22/5 (on) 17-20

Juni

19/6 (on) 17-20

19/6 (on) 17-20

Juli

10/7 (on) 9-17

10/7 (on) 9-13

Augusti

7/8 (on) 17-20
21/8 (on) 17-20

7/8 (on) 17-20
21/8 (on) 17-20

September

15/9 (sö) 9-17

15/9 (sö) 9-13

Oktober

6/10 (sö) 9-17

6/10 (sö) 9-13

Nytt för i år!

 • I anmälningsavgiften ingår lunch inkl dryck på hel- och halvdagar samt hamburgare inkl dryck på kvällar
 • Om du, vid behov, ställer upp på ett flaggpass får du ett avdrag på anmälningsavgiften. 200 kr på hel- och halvdag. 150 kr på kvällar.

Denna startblankett ska fyllas i vid anmälan. Skriv gärna ut och ta med till Sviestad för att vinna tid.

Att notera

 • Kom i god tid, anmälan öppnar 1 timme före körning.
 • Ingen obligatorisk besiktning av bilen. Vi gör stickprov.
 • Anmälan sker i Race Office som ligger i samma hus som retaurangen.
 • Vi kör i tre grupper. Blå-vagnbok, Röd-snabbare gatbilar, Grön-långsammare gatbilar. Efter betalning får du en dekal med rätt färg att fästa på vindrutan och en kupong att använda i restaurangen.
 • Förargenomgång obligatorisk för alla förare och medpassagerare i restaurangen 15 minuter före första passet.
 • Om du kommer sent och ej kan vara med på förargenomgången ska du försäkra att du läst reglerna för körning.
 • Fordon och personer släpps över banan var 15:e minut på kvällar och var 20:e minut på halvdag och heldag när körning pågår.
 • Medpassagerare tillåten men måsta ha licens eller köpa Prova På Licens. Åldersgräns 13 år.
 • Extraförare betalar avgift.
 • Vi kör enligt SBF bestämmelser. Om du inte har SBF-licens måst du köpa s.k engångslicens, den kostar 150 kr.
 • Vid brist på funktionärer så kan förare anmodas att stå flaggvakt (mot ersättning). Vi kommer i år INTE att tillåta körning utan att posteringarna har bemanning.
 • Medlemmar i LMS och ÖSK  har rabatterade priser enligt nedan 

 

Tider

Tid

Anmälan

Genomgång 1)

Körning 2)

 

Heldag

Från kl 8

Kl 08.45

Kl 9-17 3)

 

Halvdag

Från kl 12

Kl 12.45

Kl 13-17

 

Kväll

Från kl 16

Kl 16.45

Kl 17-20

 

1) Genomgång obligatorisk för alla  förare och medpassagerare

2)  Körning i tre grupper. 15 minuters pass på kvällar, 20 minuters pass på halvdagar och heldagar i ordning: Tävlingsbilar (blå), gatregistrerade bilar, snabb (röd), lugnare (grön). Vid endast gatregistrerade bilar , snabb (röd), lugnare (grön).

Priser 

 

Sviestad Prova På 2019

Sviestad Vagnbok 2019

Heldag 8 h

1050
LMS 700
ÖSK 850

 

Halvdag 4 h
(vagnbok 9-13)
(Prova på 13-17)

800 
LMS 550
ÖSK 650

800 
LMS 550
ÖSK 650

3 h kväll

700 
LMS 450
ÖSK 550

700 
LMS 450
ÖSK 550

Extraförare 

200 + licens

200 + licens

Medåkning

0 + licens

0 + licens

Endagslicens

150

150

 

Betalning: Kontant eller med kort i restaurangen

SBF Licens. Ska uppvisas. Om du saknar licens ska du köpa engångslicens.

Medlemskort i LMS: Vid anmälan kan du lösa medlemskort på plats för lägsta avgift.

Serveringen kommer att vara öppen. Där finns det fika, korv, hamburgare och enklare maträtter. 

Regler 2019
Här några enkla regler:

 • Observera  ljudkraven på max 95 db.
 • Du måste visa att du har ha Racing, Rally, Karting, eller Folkracelicens. Alternativet är att du tecknar en PR-licens på plats, den kostar 200 kr.
 • Vid start skall alla rutor vara stängda.
 • Cabbar ska ha taket uppe.
 • Bilen ska vara skattad och besiktigad samt försäkrad.
 • Vid de tillfällen som körning med tävlingsbilar är tillåtna gäller att bilen ska ha godkänd vagnbok aktuellt år. Om godkänd vagnbok saknas kommer bilen att besiktigas innan körning.
 • Medpassagerare tillåtna mot extraavgift. Åldersgräns 16 år. Krav på licens/engångslicens.
 • Vid körning i depåområdet gäller gåfart.
 • Ta hänsyn till de andra på banan och kör ej över din eller din bils förmåga.
 • Man visar respekt för de som kör fortare, kör åt sidan blinka och släpper förbi på lämpligt ställe.
 • Gör ej omkörningar på ställen där du ej har full uppsikt över banan eller vad som finns framför.
 • Observera att drifting inte är tillåten! 
 • Efter målflagg åker man ett lugnt varv för kylning av bromsarna.
 • Om det sker en olycka eller du får problem med bilen på banan så sitt kvar i bilen tills funktionärer är på plats.


OBS. All körning sker på egen risk och arrangörerna frånsäger sig allt ansvar för olyckor och för skador på materiel och person. 
Fordonet kommer att besiktas av funktionärer på plats.

Krav på bil och förare (Stickprov kan genomföras)

 • Ljudmätning (max 95 db)
 • Körkort
 • Licens
 • Hjälm (Racing eller MC hjälm)
 • Heltäckande klädsel i flamsäkert material (T ex bomull)
 • Skor (Handskar)
 • Bälte
 • Inga lösa föremål
 • Däckmönster >1.6mm
 • Batterifastsättning
 • Slangar och läckage
 • Bromsljus
 • Bromsar

Startförbud vid underkänd besiktning.

Varmt välkomna! 

 

Följ oss i sociala medier!