Linköpings trafikövningsplats | Avancerad trafikutbildning MC

Avancerad trafikövning MC

Avancerad trafikövning för mc sker i samarbete med Linköpings Motorsällskap, roadracingsektionen


Träningstider för säsongen 2019

Datum Dag Tid Anmärkning
7 maj Torsdag 16.30-20.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).
28 maj Torsdag 16.30-20.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).
11 juni Torsdag 16.30-20.00 

Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).

21 juni

25 Juni    

Söndag

Torsdag

08.30-16.00

16.30-20.00

Heldag! 1000kr (800kr för aktiva medlemmar). Dubbla fribilljetter kravs!

Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).

       

23 juli

 

Torsdag 16.30-20.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar). 
13 augusti Torsdag 16.30-20.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).
27 augusti Torsdag 16.30-20.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar).
10 september Torsdag 15.30-19.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar). OBS! Tidigarelagt  p.g.a. mörkrets inbrott.
24 september Torsdag 15.30-19.00 Kvällskörning 500kr (400kr för aktiva medlemmar). OBS!  Tidigarelagt  p.g.a. mörkrets inbrott.
       

Senast uppdaterad 2020-01-29


Med trafiksäkerhetsutbildning för motorcyklister menas att vi tränar på kurvtagningsteknik och inbromsningar och det under betydligt säkrare förhållanden än ute på vanliga vägar. Du kommer garanterat att bli en betydligt bättre och säkrare mc-förare genom att vara med på dessa övningar. 
Alla är välkomna oavsett mc, ålder och kunskapsnivå. Vi delar upp förarna i olika grupper beroende på erfarenhet.

FÖR ATT FÅ DELTA I VÅR UTBILDNING SKA NI HA LÄST OCH FÖRSTÅTT NEDANSTÅENDE REGLER, KRAV OCH INFORMATION.

Det går inte att förboka körningarna utan anmälan och betalning sker på plats.

Däremot så kommer de sista 8 platserna per tillfälle att reserveras till dem som har jobbat som funktionärer på en RR-träning/tävling och som har fribiljett. De måste dock vara på plats senast 16.30 (08.30 heldagar och då krävs två fribiljetter). Prata med ansvarig instruktör/träningsledare om du vill ha mer information.

Priset för kvällskörningarna är 500:-, men 400:- för aktiva LMS-medlemmar (ta med giltigt medlemskort).

Vi har en övre gräns på 75 deltagare totalt med max 25 st i varje grupp. Först till kvarn gäller så se till att vara ute i god tid för att vara säker på att få vara med.
Anmälningsblanketter finns tillgängliga vid inskrivningen, men för att spara tid kan den även hämtas i PDF format här

Hur går det till?
 1. Se till att komma i tid! Insläpp senast kl 16.30 (08.30 heldagar).
  Vi har en genomgång om vad som gäller kl 16.40 (08.40 heldagar) och den är obligatorisk för alla deltagare.
 2. När du kommer till Linköpings Motorstadion så hittar du Café Racer till höger när du kommer in på depåområdet och till höger om caféet ligger tävlingssekretariatet. Gå först in dit och fyll i anmälningsblanketten. Den blanketten kan du även ladda ned här i PDF format och skriva ut och fylla i hemma så sparar vi tid vid inskrivningen. Vi använder en blankett per deltagare och säsong så ni behöver inte skriva en ny vid varje tillfälle. Meddela dock eventuella ändringar, t.ex. byte av mc, adress etc.
 3. Lämna in blanketten, visa giltigt körkort och eventuellt medlemskort samt betala (helst med kort eller jämna pengar) till den instruktör som sitter i sekretariatet. Du får då en liten dekal att sätta på kåpglaset som bevis på att du har betalat. 
 4. Vet du sedan tidigare vilken grupp du ska köra i så parkera din mc enligt punkt 6. Stanna sedan vid motorcykeln tills en instruktör har besiktat den.
 5. Den ansvarige instruktören kommer 16.40 (08.40 heldagar) att hålla en obligatorisk genomgång för alla deltagare över de regler och signaler som gäller. Du kommer även att få välja vilken grupp du vill köra i. Vi har tre olika grupper: lugn, mellan och snabb. Se nedan vid "Omkörningar" vad som gäller för respektive grupp. Man kan säga att om det är första gången du kör på bana så ska du definitivt välja den lugna gruppen.
 6. Varje grupp har en markering i depån som man ska parkera bakom. Ställ inte din mc någon annanstans. Föråkarens väst har samma färg som gruppens flagga.Lugn=grön, mellan=gul och snabb=röd.
 7. I det första passet i respektive grupp kommer vi att köra ett antal så kallade mastervarv med omkörningsförbud, gulflagg kommer att visas vid depån. Under mastervarven kör vi i ett lugnt tempo och du ska då ge akt på instruktörens spårval och försöka följa det även om det känns konstigt. Håll korta avstånd, undvik ryckig körning och följ instruktörernas spår. Undvik att följa föraren framför dig om den inte följer instruktörens spår, utan följ framförvarande instruktörs spårval istället. Under mastervarven visas också hur man kör ut ur och in i depån.
 8. Resterande pass är ca 15 minuter långa med omkörningsförbud så länge gulflagg visas vid depån. I varje grupp finns det en instruktör med en speciellt färgad väst (se punkt 6), den så kallade föråkaren, som bestämmer tempot i gruppen och som aldrig får köras om. Däremot får övriga instruktörer köras om även om det oftast är smartare att följa dem istället.
 9. När passet är slut viftar man med en schackrutig målflagga vid depån. Det betyder att passet är slut och det är dags att gå in i depån. Slå av på takten något (inte tvärbromsa!) tills du kommer ut på långa rakan. Där förbereder du dig för att gå i depå enligt instruktionen nedan. Kör lugnt och fint in på depåområdet och parkera bakom din grupps markering.
 10. Efter varje pass samlas gruppen genast vid föråkaren för gemensam genomgång av passet.
 11. Om du känner att du vill byta grupp så ska du ta upp det med någon av instruktörerna. Det är absolut förbjudet att hoppa mellan grupperna på eget bevåg.
 
Krav på dig som förare och din MC

Säkerheten är som alltid när det gäller motorsport väldigt viktig. För att få vara med och köra måste följande krav på dig och din mc vara uppfyllda:

 • Föraren ansvarar för att motorcykeln är trafikförsäkrad, besiktigad och i fullgott skick. 
  Observera att det är upp till deltagaren att kontrollera så att dennes försäkringsbolag och deras trafikförsäkring verkligen gäller vid våra trafikövningar.
 • Motorcykeln ska vara i gott skick. Framför allt tittar vi på däck, bromsar och fjädring
  Motorcykeln måste ha fungerande bromsljus och registreringsskylt monterad. 
 • Ekipaget får låta max 95db vid förbifart. Anläggningens mätutrustning gäller!
 • Giltigt körkort. Övningskörning är inte tillåtet, ej heller tillåtet att köra med indraget körkort.
 • Obligatorisk klädsel är hjälm, skinnställ (textilställ avsett för mc-åkning med godkända skydd se nästa punkt), stövlar, handskar samt ryggskydd och allt ska vara gjort för mc-körning.
 • Textilställ avsett för mc-åkning med godkända skydd är endast tillåtet i lugna gruppen.
 • Backspeglarna ska tas bort, fällas in eller tejpas, för de ska inte användas under dessa körningar/övningar. Fokus framåt!

Instruktörerna bedömer skicket på motorcyklarna och utrustningen och har rätt att avvisa de som inte uppfyller våra krav.
De som avvisas innan körningen börjar får pengarna tillbaka.

 

Regler för hur man beter sig på banan

Hur man åker ut på banan: 
Kolla att det är grönflagg, röd flagga vid depåutfarten får inte passeras. Kolla att kusten är klar. Håll till höger när du åker in på banan och håll höger genom första vänsterkurvan och följande högerkurva (alltså genom hela ESSET), därefter fritt spårval, dock inga snabba sidoförflyttningar! Absolut förbjudet att korsa vita linjen på väg ut ur depån!!!
Hur man går in i depån: 
Man bestämmer tidigt när man ska köra in i depå, lämpligen i början på långa rakan. I högerkurvan efter långa rakan (Korkskruven), håll ut till höger och följ högerkanten. Titta bakåt i följande vänsterkurva och håll därefter upp vänsterhanden tydligt. Följ sedan högerkant med vänsterhanden uppe och väl synlig hela vägen tills du går in i depån.

Omkörningar:

 • Lugna gruppen: omkörningsförbud i ingången till kurvor och i kurvor, i övrigt fritt men med stor hänsyn.
 • Mellangruppen: omkörningsförbud i ingången till kurvor och i kurvor, i övrigt fritt men med stor hänsyn.
 • Snabba gruppen: fritt, men med hänsyn

Alla omkörningar ska ske med stor hänsyn och goda marginaler. Det är den som blir omkörd som ska tycka att omkörningen är okej.

Omkörningar på långa rakan sker på höger sida och på start- och målrakan sker de på vänster sida.

Om någon åker omkull: 
Förste instruktör stannar och hjälper till. Övriga går in i depån och förste man rapporterar till flaggvakt i depån. RÖDFLAGG!
Med depå menas i detta fall att du ska vänta i den depå som ligger precis bredvid banan. Detta gör att vi får ut gruppen snabbt igen när banan väl är fri. Om en förare kör av banan, men inte omkull så använder vi GUL FLAGG.

Flaggsignaler: 
rodfl
Röd: Avflaggning, omkörningsförbud, slå av farten (inte tvärbromsa) och kör in i depå.

gulfl
Gul: Fara på banan, omkörningsförbud, sakta ner (inte tvärbromsa) tills kusten är klar.

gronfl
Grön: Banan är klar.

rutigfl
Svart/vitrutig: Körpasset är slut, slå av på farten (inte tvärbromsa) och kör in i depå.

svartfl
Svart: Personlig flagga - gäller endast den som svartflaggas. Kör in i depå (inte tvärbromsa) till väntande instruktör/flaggvakt. Kan betyda problem med hojen eller taskig körning, dvs ett allvarlig snack. Den som inte sköter sig blir avstängd!

Övrigt:

 • Att korsa VITA LINJEN vid depåutfarten är förbjudet, både från depån och ute på banan!
 • Tidtagning är inte tillåtet. Detta är inte träning inför tävling.
 • Bakhjulskörning, slip streaming och snabba sidoförflyttningar är förbjudet!


Samtliga förare förbinder sig att åtlyda instruktörers instruktioner och följa ovanstående regler, detta för Din och andras säkerhet!
Avstängning gäller för den som inte följer regler och instruktioner!

 

Tips
 • Tänk på att inte "stänga av hjärnan" utan kör alltid med stora säkerhetsmarginaler
 • Drick i pauserna
 • Kolla bromsar och däck (slitage + lufttryck)
 • Tänk på att däcken kallnar i depån, de behöver minst 2-3 varv uppvärmning
 • Håll ditt spår, försök vara konsekvent med dit spårval
 • Rikta uppmärksamheten långt framåt, inte bakåt
 • Det är kurvorna som är roligast, inte rakorna...
 • Vrålgasa inte på rakorna för att sen slököra i kurvorna utan försök få flyt i körningen.
 • På långa rakan ska man ligga till vänster, omkörning sker till höger
 • Hamnar ni i en klunga och inte kan komma om på lämpligt sätt, kör in i bandepån för att få en lucka och kör sen ut igen
 
Allmän info
 • I depån finns numera "Viktors Depå" där kan man köpa läsk, korv, kaffe mm. .
 • Förbjudet för icke-deltagare att parkera i depån
 • Ingen får gå ut längs banan för att fotografera eller dylikt utan information och tillstånd från Lms instruktörer

Om något känns oklart, tveka inte att ta kontakt med någon av oss instruktörer.

 
Instruktörer

Våra instruktörer är erfarna förare. Tveka inte att fråga dem om råd, de finns där för din skull. Samtliga instruktörer har genomgått första-hjälpen-utbildning.

Följ oss i sociala medier!