Linköpings Trafikövningsplats | Information Riskutbildning

Riskutbildning bil del 2

Utbildning på en riktig halkbana - Upplev riskerna säkert


Linköpings Halkbana och Trafikövningsplats är medlem av föreningen Sveriges Trafikövningsplatser


Från juli 2019 kör vi med nya miljövänliga och rena elbilar på halkbanan, Renault Zoe

"Bilar med sladd"

Utbildningen sker på en riktig halkbana, dvs en miljöanpassad anläggning där halkan skapas endast av vatten (vattenplaning) med recirkulation.

"En riktigt grön halkbana"


Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar: Riskutbildning 1 och riskutbildning 2. Det spelar ingen roll i vilken ordning du genomför utbildningarna. Efter att du har genomfört utbildningen rapporterar vi det till Transportstyrelsen senast dagen efter genomförd utbildning. När utbildningens båda delar är registrerade får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningen är giltig i fem år.


Så går din utbildning till...

Introduktion

När Ni kommer till halkbanan och trafikövningsplatsen börjar vi med att kontrollera samtliga deltagares legitimationshandlingar. Alla deltagare kan få utföra ett alkotest. Därefter inleder vi med en presentation innehållande allmän information om bl.a.  säkerhetsregler och krav för ett godkännande. Därefter delas deltagarna upp i smågrupper för stationsvis utbildning med sin risk- utbildare/lärare.

Praktiska övningar i bilen

Efter den teoretiska inledningen går vi ut i bilen för de praktiska momenten. Ni är två deltagare i varje bil, tillsammans får ni uppleva alla riskmoment på övningsplatsen. Kommunikation med risklärare sker via radio. I ett av momenten kommer vi också besöka upplevelsehallen där har vi tillgång till bl.a. vältbil, krocksläde och krockvåg.

Tänk runt dagens mål...

"Upplever och inser hur valet av hastighet påverkar svårighetsgraden i olika situationer, så att man värderar​​​​​​​ hastighetens betydelse för konsekvenserna vid en trafikolycka. Detta kan leda till att man anpassar sin körning för att klara en given situation, bedömer sin förmåga att klara en uppkommen risksituation och hur egna beslut kan påverka risker"

Reflektion och avslutning

​​​​​​​Dagen avslutas med en summering av era intryck och reflektioner över utbildningen och återkopplar den till det inledande grupparbetet.

​​​​​​​Utbildningen genomförs enligt Transportstyrelsens kursplan

Följ oss i sociala medier!